Image module

Om
Sofiefonden

Fondens formål er at indsamle midler og yde støtte til oprettelse og drift af institutioner til gavn for børn med autisme, og til institutioner og boliger for disse, når de som voksne forlader børneinstitutionerne. Endvidere til støtte for forskning,publikationer, uddannelses- og studierejser og lignende opgaver, som efter bestyrelsens skøn vil være til gavn for mennesker med autisme.

Vedtægterne for Sofiefonden §2

Læs vedtægter

Modelprogram

Den selvejende institution Sofiefonden har sammen med Landsforeningen Autisme ønsket at kvalificere grundlaget for at bygge boliger til ældre med autisme. De to parter er derfor gået i samarbejde med Realdania om udarbejdelse af et modelprogram for opførelse af denne type boliger.

Læs mere om Modelprogrammet »

Read more about English language version of Model Programme for Older People with Autism »

Børn og unge
med autisme får nye, optimale rammer

Sofieskolen har siden 1968 drevet døgninstitution for børn og unge med autisme. De to afdelinger er beliggende i Bagsværd og i Hareskoven. Bygningerne er i dag nedslidte og umoderne. Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og Sofiefonden går nu sammen om at udvikle et nyt hus på grunden i Hareskoven, som skal give børnene, deres forældre og husets medarbejdere optimale rammer.

Læs pressemeddelse
Layer
Layer
Layer
Kontakt os