Historie

Hvad er autisme?
Årsagerne til autisme kender vi endnu ikke. Men vi ved, at mennesker med autisme har haft en afvigende udvikling fra den tidligste barndom. Den sociale kontakt er atypisk; sprog og kommunikationen er hos mange svært forstyrret, hos andre begrænset og ofte meget særpræget; tænkning og erkendelse er meget ofte konkret og bogstavelig; adfærden oftest præget af rutiner og stereotypier. Vi ved også, at de har brug for en kvalificeret og sammenhængende behandling hele livet. Behandlingen indbefatter specialundervisning i barndommen med et tæt samarbejde med forældrene, samt muligheder for et passende bomiljø, et relevant arbejdsliv og varierede fritidsaktiviteter i voksenlivet.

Der findes i dag ca. 5000 børn og voksne med autisme i Danmark. Det har vist sig vanskeligt at sikre denne handicapgruppe det tilstrækkelige antal bo- og beskæftigelsesmuligheder. Til dette tal skal lægges ca. 15.000 personer med Aspergers syndrom, som er autisme i mildere grad.

Sofiefonden
Sofiefonden medvirker til oprettelse af institutioner for børn og voksne med autisme og bistår med rådgivning af disse. Desuden støtter den forskning, udviklingsprojekter, udgivelser af publikationer og studie- og ferierejser til gavn for denne handicapgruppe.

Else Hansen (1923-1985)
SOFIESKOLEN’s grundlægger – fik i 1954 en autistisk datter. Derfor opsøgte hun SOFIE MADSEN (1897-1982), der igennem mange år havde ledet arbejdet på Himmelev Børnehjem for børn med autisme. SOFIE MADSEN betragtes nu som før, som den person i Danmark, der lagde grunden til den særlige behandlingsindsats over for børn med autisme og hjælpen til deres forældre.
Else Hansen fik, under sit ophold hos Sofie Madsen, indsigt i, hvordan børnene kunne undervises og besluttede at oprette en specialinstitution for dem.

Med velvilje fra Gladsaxe Kommune og støtte fra “Landsforeningen Autisme” samt fra fonde og privatpersoner blev SOFIESKOLEN i 1964 – som den første i Norden – åbnet for 12 elever med autisme.

I 1968 blev SOFIESKOLEN under protektion af Dronning Margrethe udvidet til 37 børn.

Som en logisk følge af SOFIESKOLEN’s behov, blev SOFIEFONDEN stiftet samme år for at sikre, at der fortsat blev taget initiativer og gennemført projekter til gavn for mennesker med autisme, og for at få udbygget grundlaget for en så værdig og aktiv tilværelse som muligt for dem.

Der findes endnu ikke nogen behandlingsform, der kan helbrede autisme.

Aktiviteter
SOFIEFONDEN har i årenes løb kunnet forestå eller medvirke til oprettelse af en række boliger og værksteder:

  • Bofællesskaber i Bagsværd, Søborg og Birkerød.
  • Værkstedet SOVI og butikken i Søborg, hvor 50 voksne med autisme arbejder.
  • Erhvervstræningen, hvor 14 normalt begavede voksne med autisme forberedes og trænes til et fremtidigt arbejde på almindelige arbejdspladser.

Desuden har Sofiefonden medvirket til oprettelsen af Center for Autisme i Bagsværd, som varetager undersøgelser, rådgivning, kurser og forskning, der højner det faglige niveau og giver bedre livsbetingelser for mennesker med autisme i Danmark.

Nye opgaver
Sofiefonden har været medvirkende til at skabe grundlag for en værdig tilværelse for mange mennesker med autisme, således at det store arbejde, der bliver gjort på Sofieskolen, videre-føres. Sofieskolen og de tilknyttede boliger og værksteder og nu Center for Autisme og Erhvervs-træningen har været banebrydende og til inspiration for mange både i ind- og udland.

Men Fonden har stadig store opgaver foran sig. Der er behov for flere boliger og værksteder, men det kræver flere midler til at arbejde med. Den succes, vi kan se tilbage på, må fortsætte. Derfor beder vi om støtte til det arbejde, der er begyndt så godt.

Bidrag til SOFIEFONDEN er en afgørende forudsætning for at hjælpe mennesker med autisme. Som privat organisation er vi afhængige af, at så mange som muligt kender os og støtter vort arbejde. Derfor kan vi ikke højt nok påskønne de tilskud, vi modtager, i form af gaver og arv. Disse indtægter udgør det økonomiske grundlag for Fondens arbejde.

Bidrag kan sendes til:
SOFIEFONDEN
c/o Sofieskolen
Granvej 53  •  2880 Bagsværd  •  telefon 44 98 71 55
email:  sofieskolen@gladsaxe.dk