Ansøgninger

Fondens formål er at indsamle midler og yde støtte til oprettelse og drift af institutioner til gavn for autistiske børn og institutioner og boliger for disse, når de som voksne forlader børneinstitutionerne, endvidere til støtte for forskning, publikationer, uddannelses- og studierejser og lignende opgaver, som efter bestyrelsens skøn vil være til gavn for mennesker med autisme.

Der gives ikke støtte til enkelt personer.

Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder i 2018:

– Mandag d. 26. februar ansøgningsfristen er fredag d. 26. januar.
– Tirsdag d. 11. september ansøgningsfristen er fredag d. 10. august.

Ansøgningerne sendes til:

Sofiefonden
C/o Sofieskolen
Att: Jimmy Christiansen
Granvej 53
2880 Bagsværd

Eller på mailadressen:
jimchr@gladsaxe.dk