Ansøgninger

Hvad kan der søges til ?

Fondens formål er at indsamle midler og yde støtte til oprettelse og drift af institutioner til gavn for autistiske børn og institutioner og boliger for disse, når de som voksne forlader børneinstitutionerne, endvidere til støtte for forskning, publikationer, uddannelses- og studierejser og lignende opgaver, som efter bestyrelsens skøn kan udbredes til gavn for mennesker med autisme.

Hvem kan søge ?

I princippet kan alle personer og institutioner, foreninger, organisationer eller lignende søge. Hvis en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening eller lignende.

Hvordan ?

Der anvendes ikke ansøgningsskemaer, men en ansøgning bør indeholde:

  • Projektets titel
  • Ansøger (navn, stilling, institution eller lignende).
  • Projektansvarlig og økonomisk ansvarlig
  • Kort beskrivelse af deltagernes faglige og anden baggrund for at kunne gennemføre projektet.
  • Udførlig beskrivelse (i et ikke teknisk sprog) af projektets ide, formål og målgruppe
  • Indhold og arbejdsmetode. Det bør beskrives, hvad man ønsker at afprøve/undersøge og hvordan man har tænkt sig at gøre dette.
  • Erfaringsopsamling og plan for aktiv formidling af opnåede erfaringer.
  • Totalbudget inklusiv oplysning om eget eller andres tilskud.
  • Ansøgninger skal skrives på dansk.
  • Ansøgning og bilag må højst fylde 4 stk. A4 sider.

Hvornår og hvor ?

Sofiefonden behandler ansøgninger 2 gange årligt.

I 2024 er ansøgningsfristerne mandag d. 29. januar og mandag d. 2. september.

Ansøgningerne stiles til:
Sofiefonden
c/o Sofieskolen
Att. Karina L. R. Simonsen
Granvej 53
2880 Bagsværd

Eller på mailadressen:

kalaro@gladsaxe.dk