Engagementer

SOVI – beskyttet værksted for 50 brugere
Oprettet i 1972
Selvejende institution (Bagsværd)
Besøg SOVI her

Sofiefonden er repræsenteret i SOVI’s bestyrelse.

 

F.B. Bakkevej – bofællesskab for 6 voksne beboere
Oprettet i 1999
Selvejende institution (Birkerød)
Besøg F.B. Bakkevej her

Sofiefonden ejer bygningen.

 

Sofieskolen – omfatter børnehave, skole- og fritidsordning, bo-afdelinger
Oprettet i 1964
Selvejende institution (Bagsværd)
Besøg Sofieskolen her

Sofiefonden støtter direkte og indirekte Sofieskolens arbejde.

 

Højtoft (på Gl. Mosevej 322, Bagsværd) – boenhed for 8 voksne beboere
Oprettet i 1975 (Landsforeningen Autisme/plejehjemsforeningen)
Selvejende institution
Besøg Højtoft her

Højtoft (på Granvej 6-8, Bagsværd) – boenhed for 24 voksne beboere
Oprettet i 1979
Bo-institution
Sofiefonden ejer bygningen.

Sofiefonden støtter Højtofts arbejde direkte og indirekte.

 

Center for Autisme – rådgivning, kursusvirksomhed m.m.
Oprettet i 1993
Besøg Center for autisme her

Sofiefonden støtter C.f.A’s arbejde direkte og indirekte.

afdeling Erhvervstræningen – kapacitet 18 personer
Oprettet i 1998

Sofiefonden ejer 1/3 af bygningen.

 

Sofiefonden har i øvrigt ydet støtte til:
Uddannelser, studierejser, ferie for mennesker med autisme, mv.