Steen Langebæk Prisen

Steen Langebæk Prisen blev indstiftet i 2007 i forbindelse med Steen Langebæks fratræden som Sofiefondens formand for at hædre og takke ham for 39 års indsats for mennesker med autisme.
 
Steen Langebæk Prisen uddeles til institutioner, der blandt sine ansatte har “personer, der i særlig og usædvanlig grad fremmer indlevende, professionel og hjælpsom adfærd i samspillet med mennesker med autisme”. Der kan være tale om personer, der har arbejdet i direkte kontakt med mennesker med autisme, eller som har ydet en særlig indsats i form af organisatorisk eller andet arbejde indenfor autismeområdet.
 
Et forslag om tildeling af Steen Langebæk Prisen skal indeholde:
 • En motivering, som nøje beskriver og konkretiserer, hvori den pågældende persons særlige indsats består. Der skal vedlægges relevant dokumentation, og forslaget bør så konkret som muligt beskrive karakteren af indsatsen indenfor autismeområdet
 • Et CV for den pågældende med omtale af uddannelse samt tidligere og nuværende beskæftigelse. 

 
Følgende institutioner er tidligere blevet hædret med Steen Langebæk Prisen:
 • 2018: Annette Møller Nielsen psykolog ved virksomheden AutismeMidt, 4100 Ringsted.
  Dea Birgitte Hansen informationsmedarbejder i Socialstyrelsen.
 • 2017: Ingen uddelinger
 • 2016: Kirsten Bundgaard fysioterapeut og konsulent med speciale i ASF og ADHD hos Neuro-Team, 8000 Århus.
 • 2015: Meta Jørgensen, overlæge ved Børne- og ungdomspsykiatrisk regionscenter Risskov, 8240 Risskov
 • 2014: Unges Uddannelsescenters personale og bestyrelse, 3500 Værløse.
 • 2013: Lennart Pedersen, chefpsykolog og afdelingsleder for forskning og udvikling på Center for Autisme, 2730 Herlev.
 • 2012: Mehdi Owliaie, leder af Beskæftigelsescenter for Unge, 2730 Herlev.
 • 2011: Kaj Kristiansen, skoleinspektør på KrabbeshusHeldagsskole, formand for Samrådet af specialskoler for børn med autisme, 7800 Skive
 • 2010: Demetrious Haracopos, psykolog, tidl. leder af Center for Autisme, 2730 Herlev
 • 2009: Charlotte Banja, forstander på Bofællesskabet Runeberg, 2860 Søborg
 • 2008: Vibeke Holm og Berit Skovmand, socialpædagoger (hhv. forstander og stedfortræder) på Bofællesskabet Bakkevej, 3460 Birkerød
Image module